Privacy beleid

In het kader de AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking) wil ik hieronder een paar zaken op een rij zetten.

Om te beginnen tref je geen foto’s van gastkinderen aan op mijn website in verband met hun privacy.

Als je bij mij een contactformulier invult wordt deze beantwoord en daarna verwijderd.

Voor aanvang van de opvang worden enkele formulieren zoals o.a. een contract ingevuld. Deze worden na het beëindigen van de opvang door de papierversnipperaar gehaald en in een gesloten vuilniszak weggegooid.

Foto’s gemaakt tijdens de opvang, indien de ouder op het toestemmingsformulier hier akkoord voor gegeven heeft, dus gekozen heeft uit een van de vier keuzemogelijkheden, worden met de betreffende ouders van de kinderen die op de foto staan gedeeld. Hierbij dient wel een kanttekening geplaatst te worden. Ouders worden gevraagd foto’s waar ook andere kinderen op staan niet te delen met derden, zoals bijvoorbeeld op sociale media aangezien dit de privacy van de andere kinderen schaadt.

Uiteraard zijn mijn laptop en smartphone goed beveiligd.