Voordelen gastouder

Vanwege de kleinschaligheid is er alle tijd om jouw kind persoonlijke aandacht te geven zodat jouw kind de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen.

Kleinschalige opvang betekent meer rust, wat kinderen een gevoel van overzicht en veiligheid geeft.

Samen spelend met de andere aanwezige kinderen doen kinderen ervaring op in de sociale omgang.

Uw kind kan hetzelfde dagritme als thuis aanhouden en er is alle tijd om in te springen op de specifieke behoeften van jouw kind.

De kinderen zien altijd hetzelfde gezicht in een vertrouwde- en huiselijke omgeving.

Gastouderopvang is flexibel. We spreken onderling de opvangdagen en opvangtijden af.