Professionaliteit

Ik ben in het bezit van het diploma Zorg en Welzijn niveau 2 en ik heb een EHBO diploma specifiek gericht op kinderen. Regelmatig volg ik bijscholingsavonden en lees ik vakliteratuur. Ik werk met de boekjes van Een Ogenblikje Op. Voor ouders die hier interesse in hebben werk ik ook met het voor- en vroegschoolse educatie programma Kiki (kansen in kinderen). Daarnaast bezit ik educatief speelgoed zoals van het merk Smart Games en ander leerzaam speelgoed.

Als gastouder moet ik voldoen aan de door de GGD gestelde eisen, waarop vanuit de GGD ook regelmatig onverwachts gecontroleerd wordt door middel van een bezoek aan huis. Naar aanleiding van dit bezoek wordt een rapport opgesteld. Dit rapport is te vinden op de website van het Landelijk Register Kinderopvang. Vanwege mijn registratie in het LRK heb je recht op kinderopvangtoeslag. Zowel ikzelf als mijn gezin zijn in het bezit van een bewijs van goed gedrag van de overheid (VOG).

Het gastouderbureau waar ik mee samenwerk heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld waar ik volledig achter sta. Dit beleidsplan kan je opvragen bij gastouderbureau Gastkind te Bergen op Zoom.